Aamsveen
Naturisten terrein
Vereniging  NON

website
route

beschrijving:
Het naturistenterrein Aamsveen (2,8 ha.) ligt tegen de Duitse grens in een prachtig natuurgebied. Het op zich zelf open terrein, dat schuil gaat achter een omheining, heeft 80 ruim bemeten vaste plaatsen die voor een groot deel ter weerszijden van grasvelden zijn gesitueerd.