Home    Dagfoto's 2007-2010   Dagfoto's 2011   Dagfoto's 2012   Dagfoto's 2013  Dagfoto's 2014

Naaktstrandje Groene Ster, fotogeniek

12 augustus 2015
Wat ging er mis tijdens de rechtszaak?

 

Aan de noordwestzijde zijn de beide strandjes moeilijk bereikbaar vanaf de parkeerterreinen door de opbouw van het Psy-Fi festival. De gemeente Leeuwarden heeft de gefaseerde opbouw op dit kaartje aangegeven.

En wat ging er mis tijdens de rechtszaak? Was de rechter niet op de hoogte van een complete afsluiting (uitgezonderd het naaktstrand) van de Groene Ster gedurende 15 dagen? Heeft de rechter wel goed opgelet?


  2.2 Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is uit het verhandelde ter zitting aannemelijk geworden dat voor de opbouw van dit festival meer tijd dan gebruikelijk is benodigd dan bij andere festivals, nu geen gebruik wordt gemaakt van standaard podia en overige inrichting, maar dat deze apart en per onderdeel worden opgebouwd. Voorts is gebleken dat het gehele terrein niet steeds volledig afgesloten is voor publiek, maar dat per fase het materieel wordt aangevoerd naar de plek waar de opbouw dient plaats te vinden. Ook de opbouw vindt gefaseerd plaats, waarbij slechts dat deel van het terrein (gedurende deze opbouw) wordt afgesloten.
.....
.....
.....
2.6 Gelet op al het vorenoverwogene hebben verzoekers naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van significante overlast dan wel significante effecten voor het Natura 2000-gebied. Bij de belangenafweging kon, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, het belang van het doorgaan van het festival, het belang van de openbare orde en het op de kaart zetten van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018 bepalend zijn. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken geregistreerd onder de nummers LEE 15/2932 en LEE 15/2931 af.

Lees de volledige uitspraak op: Rechtspraak.nl
 
 

                 
Vorige dagfoto
  Jan   Feb   Maart   April   Mei    Juni   Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec  
2015 01
02
07
10
19
24
  06   09
12
13
16
17
22
  01
05
10
12
16
21
  02
05
11
15
16
18
22
23
24
  02
03
05
07
17
18
27

28
  01
02
04
07
09
13
18
20
25
31
  06
07
08
09
10
11