Het was zo mooi...

home  Het nieuwe strandje.

De werkzaamheden aan het strandje zijn (bijna) afgerond.
Foto's van de 1e fase en 2/3e fase van het herinrichten

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de zomer liggen de werkzaamheden stil.

De eerste fase: februari tot  mei 2012:


Tijdens deze fase zullen we op het strandje nog weinig last hebben van de werkzaamheden. Een overzicht van de onderdelen die in deze fase worden uitgevoerd:

  1. Begin februari wordt begonnen met de aanleg van de dam (westzijde) naar het naturisteneiland. Het strandje blijft aan deze zijde gewoon toegankelijk via de huidige brug, deze komt pas in de tweede fase te vervallen. De dam is half maart gereed.
  2. Aan de oostzijde van het strandje wordt de trapbrug vervangen door een dam.
  3. De waterinlaat voor het zwemwatercompartiment wordt aangelegd.
  4. Half maart tot begin mei wordt het zwemwatercompartiment aan de noordzijde uitgebaggerd. Mogelijk wordt af en toe de brug bij het strandje geopend voor de afvoer van de bagger.
  5. Begin april worden tegenover het strandje rietvelden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen mogelijk ook nog gedeeltelijk na half mei plaatsvinden.


Na de zomer wordt begonnen met de tweede fase:
september 2012 tot half mei 2013:

Gedurende deze periode zal het strandje volledig op de schop gaan en het is dan niet toegangelijk. In deze fase wordt o.a. de nieuwe aardenwal rondom het strandje aangelegd. De werkzaamheden zijn eind december klaar. In april kan er gras worden gezaaid, zodat we pas in mei weer van het strandje gebruik kunnen maken.
Ook wordt in april het nieuw aangelegde fietspad (3 meter breed) geasfalteerd.

Aan de hand van foto's van de bestektekeningen heeft strandje.nl enkele impressies gemaakt:


Op de nieuwe dam, naar het strandje.


Gezicht vanaf het nieuwe fietspad, ter hoogte van de nieuwe dam.


Gezicht op het strandje vanaf de westzijde.


Gezicht vanaf de bovenkant van de aardenwal.


Gezicht vanaf de oostzijde.


Zo als een vogel het strandje ziet.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend