Home     Overleg Groene Ster

Naaktstrandje Groene Ster, bloot gewoon
Over het overleg in de Groene Ster(4)

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST EXPLOITANTEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN IN HET GROENE STERGEBIED VAN 25 OKTOBER 2007

Het vissen:
De controles op vissen blijven een taak van de HSV-L, zij zal bespreken of er meer controlemogelijkheden zijn. De afspraken met de naturisten verlopen goed. De naturisten worden uitgenodigd een bestuursvergadering van de HSV-L bij te wonen in december 2007.

Stadstoezicht Milieucontrole:
De milieucontroleurs komen vrij regelmatig in het gebied. Elke zondag worden te paard controles op honden uitgevoerd. Er zijn regelmatig bekeuringen uitgedeeld op stranden voor hondenpoep en loslopende honden. In het winterseizoen wordt dit doorgezet. De stadswachten komen nu bijna niet meer in het gebied. Dat zal het komende seizoen ook zeker niet toenemen. De inkrimping van 16 formatieplaatsen naar 13 is hiervan mede de oorzaak. Er zijn plannen voor het aanstellen van werklozen. Of dit een positief gevolg heeft voor het Groene Stergebied, moet worden afgewacht. De controles van de binnenstad en enkele probleem-wijken hebben de prioriteit. Overleg tussen politie en meldpunt overlast is nog niet goed.

De Gebeten Hond:
De Gebeten Hond stelt het zeer op prijs, de bijeenkomsten bij te kunnen wonen, zij woont de vergadering nu voor de eerste keer bij. De hondeneigenaren voelen zich soms bedreigd door vissers. Er zou een betere scheiding tussen de belangengroepen nodig zijn. Gevangen vis zou niet in het gras achtergelaten moeten worden, omdat honden erin gaan rollen. De Gebeten Hond levert kopij aan voor het tijdschrift van de HSV-L. Het doorlopende fietspad levert gevaarlijke situaties op. Er zal door de gemeente naar mogelijkheden gekeken worden, het probleem op te lossen. De naturisten hebben veel last van loslopende honden op hun terrein. De Gebeten Hond zal een stukje schrijven in hun Nieuwsbrief daarover.

Het IVN (Instituut voor Natuurbeheer en milieu-educatie):
Door maaien en/begrazing is een aantal planten verdwenen, die op de rode lijst staan. Het IVN stuurt Wijkzaken een overzichtskaartje en zij zullen de problematiek bespreken. Het klepelen van een gedeelte van het naturistenterrein komt dan ook aan de orde. De IVN benoemt ook de loslopende honden, die de trekvogels verjagen.

De blauwalg:
De gemeente heeft opnieuw een vergadering over de zwemproblematiek.
Blauwalg moet kenbaar gemaakt worden. Zelfs in september dit jaar was er blauwalg aanwezig. De camping krijgt nu ook bericht, net als de kiosk, ook al is het buiten het seizoen.

Wijkzaken:
23 oktober jl. is er informeel overleg geweest tussen raadsleden en wethouders van Leeuwarden en Tietjerksteradiel. Besloten is, dat er verder kan worden gewerkt aan het ontwikkelingsplan. Waarschijnlijk is er in april 2008 meer informatie.
De naturisten zullen een afspraak maken met de projectleider van de gemeente om o.a. over een toiletvoorziening te praten.Het was een goede vergadering, waarin weer eens duidelijk werd, hoe belangrijk het is om in dialoog met elkaar te blijven, want we moeten het allemaal samen doen met ons prachtige gebied, binnen duidelijke structuur, met begrip en respect. Met vriendelijke groeten, een goed, zonnig, harmonieus, nieuw seizoen, uit naam van de naturisten, van Isolde.