home

Naaktstrandje Groene Ster, natuurlijk bloot
Over naturisme, nudisme, naaktrecreatie

(bron:naturisme-en-sauna.net)

strandje de punt

 


 1. Wat is naturisme?
 2. Waarom zou ik in mijn blootje gaan zonnen en zwemmen?
 3. Het lijkt me heerlijk om in mijn blootje te lopen, maar ik durf niet goed. Hoe kom ik van mijn drempelvrees af?
 4. Is het verplicht om in je blootje te lopen?
 5. Wat zegt de wet over het toestaan van naturisme?
 6. Ik voel mij te dik. Ik heb het lijf er niet voor om in mijn blootje te recreren. Worden er in het naturisme opmerkingen over (te) dikke mensen gemaakt?
 7. Word ik bekeken?
 8. Hoe kan ik het beste aan het naturisme wennen?
 9. Ik zon en zwem graag in mijn blootje en heb respect voor anderen. Ben ik nu naturist?
 10. Naturist of nudist?
 11. Ik vind het heerlijk om in mijn blootje te lopen. Kan ik dat thuis ook doen?
 12. Hoe zit het met de landelijke acceptatie van naturisme?
 13. Hoe zit het met gluurders, swingers, pedofielen en andere ongewensten?
 14. Krijgen mannen last van een erectie en hoe wordt daar op gereageerd?
 15. Ik ben een alleengaande man. Hoe groot is de kans dat ik word geweigerd?
 16. De menstruatie: hoe lossen vrouwen dat op?
 17. Naturisme en religie: gaat dat samen?
 18. Wat heeft naturisme met seks en erotiek te maken?
 19. Seks, hoe zit het daarmee?
 20. Fotografie, hoe zit het daarmee?
 21. Is lichamelijk contact binnen het naturisme toegestaan?

 1. Wat is naturisme?
  Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid die als doel heeft: het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

  Tegenwoordig hanteert de NFN een andere omschrijving om het naturisme meer toegankelijk te maken voor het grote publiek. Dat kan een voordeel zijn voor de groei van het aantal naaktrecreanten, maar het is jammer dat daardoor de geschiedenis en de oorspronkelijke waarden en uitgangspunten van naturisme steeds minder belangrijk worden en een eigen interpretatie van het fenomeen naturisme in de hand werkt.


 2. terug    home
   

 3. Waarom zou ik in mijn blootje gaan zonnen en zwemmen?
  Waarom niet? De redenen om badkleding aan te trekken raken al snel uitgeput, terwijl er voor het afleggen van badkleding talloze redenen zijn te bedenken: badkleding is niet functioneel d.w.z.; badkleding heeft geen enkele andere functie dan het verbergen van schaamdelen en borsten. Bovendien zit badkleding niet prettig, het knelt, genereert bij het zonnen lelijke witte plekken op het lichaam en kan na het zwemmen irritaties aan de geslachtsorganen veroorzaken. Het is een veel vrijer gevoel om lekker in je blootje te zonnen en te zwemmen. Je zou jezelf eens de vraag kunnen stellen waarom je badkleding draagt en waarom je je schaamt. Het antwoord daarop is moeilijk te geven.
 4. Steeds meer mensen (thans bijna 2 miljoen) verkiezen een naturistencamping of naaktstrand boven een textielcamping. De sfeer op een naturistencamping is vaak veel beter. Op naturistencampings en -terreinen is het over het algemeen ook veel schoner. Een textielcamping kent in de ogen van de naturist veelal irritant gedrag als: aan beide kanten luidruchtige buren, opgestapelde bierkratten naast de tent, radio's die te hard staan, geschreeuw, lawaai 's nachts, veel zwerfvuil, scheurende auto's en knetterende brommers op het terrein, met als gevolg: overlast. Dit alles zul je op een naturistencamping vrijwel niet tegenkomen. De argumenten om het naturisme eens te ondergaan zijn hiermee ruimschoots vermeld.

  terug  home
   

 5. Het lijkt me heerlijk om in mijn blootje te lopen, maar ik durf niet goed. Hoe kom ik van mijn drempelvrees af?
  Het gevoel wat naturisme ons geeft is niet zo makkelijk te omschrijven, het is vooral iets wat je moet beleven. De drempel om voor het eerst je kleren uit te trekken op een naturistenterrein kan inderdaad hoog zijn, maar zeker niet onmogelijk om te overwinnen. Een aanrader is om in mei de jaarlijkse landelijke Open Dag te bezoeken. Verenigingen stellen dan hun terreinen open voor belangstellende bezoekers. Meestal krijg je op die dag een rondleiding over het terrein en word je het een en ander over naturisme en haar geschiedenis verteld. Je kunt dan ook al je vragen kwijt. Meer informatie is te vinden op de website van de NFN. Ook kun je verenigingen aanschrijven of gewoon een heel goede vriendin of vriend benaderen om eens naar een naaktstrand te gaan. Belangrijk daarbij is wel dat je een strand uitzoekt dat in de regio populair is en goed te boek staat. Echt, de drempel is lager dan je denkt. Je moet het gewoon den en ervan genieten. Want wat is er op tegen om naast het bovenstukje (topless zonnen en zwemmen is erg populair) ook die laatste hindernis te nemen? Welk nut heeft zwemkleding nu helemaal?


 6. terug   home
   

 7. Is het verplicht om in je blootje te lopen?
  Blootlopen verplicht stellen gaat misschien wat ver, maar dat je bloot bent op een naturistenlocatie is vanzelfsprekend. Bezoekers doen er verstandig aan zich hierin te verdiepen en de intenties van het naturisme te respecteren. Er zijn terreinen en campings die blootlopen voorschrijven indien de temperatuur dat toelaat en daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Men bevindt zich niet voor niets op een naturistencamping of -terrein, dus ben je bloot. Veel naturistencampings en -terreinen stellen bloot in het zwembad verplicht om dit te stimuleren en (dreigende) acceptatie van zwemkleding tegen te gaan. Elders in deze FAQ wordt aan dit onderwerp nog meer aandacht besteed.
  Jongeren die in de pubertijd zijn willen vaak (als ze onder jongeren zijn) niet meer blootlopen. Dit wordt over het algemeen getolereerd (men houdt ook rekening met de seksuele beleving van jongeren), maar dat is lang niet altijd zo. Ouderen hebben hier nogal eens moeite mee: als iedereen blootloopt en een aantal personen niet, dan kan dat de verhoudingen onderling verstoren.
  Jongeren laten zich benvloeden door de groep. Als de meerderheid bloot is, volgt men meestal vanzelf. E.e.a. is afhankelijk van het weer, samenstelling van de groep, soort terrein en vereniging, enz. Ook als ze ouder worden (en zelf kinderen krijgen) zie je vaak dat ze er weer van genieten om bloot te zijn en dat de kleren vanzelf weer uit gaan. Als men verbrand is wordt meestal een t-shirt aangetrokken en de vrouwen dragen een slipje als zij ongesteld zijn.


 8. terug  home
   

 9. Wat zegt de wet over het toestaan van naturisme?
  Het in de praktijk brengen van naturisme is bij de wet geregeld. De Nederlandse wet zegt het volgende:
  Artikel 430a, Wetboek van Strafrecht:
  "Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats ongekleed bevindt, op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie."
  Dat betekent in de praktijk dat naturisme en naaktrecreatie toegestaan zijn op elke plaats die daarvoor geschikt is. Dit geldt voor stille strandgedeelten en gebieden waarin naaktrecreatie door de ligging vanzelfsprekend is. Helaas zijn agenten, toezichthouders en beheerders van recreatieschappen in de praktijk slecht van artikel 430a op de hoogte, waardoor het (zoals de laatste maanden) voor kan komen dat u ten onrechte wordt bekeurd. U doet er dan goed aan het artikel op zak te hebben en de agent bij een eventuele confrontatie te tonen. Mocht u bekeurd worden; betaal de bekeuring niet en schakel direct de NFN in om u bij een eventuele rechtszitting terzijde te staan. Rechtszaken zult u door de jurisprudentie van de afgelopen maanden altijd winnen, mits aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 430a is voldaan.
  U kunt ook rustig in uw blootje in de achtertuin gaan liggen, mits deze niet vanaf de openbare weg zichtbaar is. .

  terug  home
 10. Ik voel mij te dik. Ik heb het lijf er niet voor om in mijn blootje te recreren. Worden er in het naturisme opmerkingen over (te) dikke mensen gemaakt?
  Hoe u er uitziet is binnen het naturisme niet belangrijk. Het belangrijkste is dat u zichzelf bent en dat men u met respect tegemoet treedt. Binnen het naturisme zal men (dikke) mensen respectvoller en normaal benaderen. Mensen kunnen in het naturisme zichzelf zijn. Dik of niet. Bovendien is het zo dat het lijf er zonder badpak, bikini of zwembroek mooier uitziet. Met badpak, bikini of zwembroek zal juist vaker dan u lief is de nadruk worden gelegd op uw te dikke billen, buik of benen. Hetzij door uzelf, dan wel door (negatieve en/of flauwe) opmerkingen van anderen. Dat argument is al voldoende reden om het naturisme in uw leven te verwelkomen.


 11. terug  home
   

 12. Word ik bekeken?
  Het dilemma is dat wie niet vertrouwd is met naturisme er meestal bijzonder tegenop ziet om naar een verenigingsterrein of naaktstrand te gaan. Toch vind je daar de meest beschermde omgeving. Precies de omgeving waar je je beslist niet bekeken zult voelen. De eerste keer op een naaktstrand heb je inderdaad het gevoel dat iedereen naar je kijkt. Natuurlijk is dit niet zo. Je bent het immers niet gewend om in je blootje te zijn, waardoor je dit denkpatroon puur aan jezelf kunt toeschrijven. Als je door de eerste minuten heen bent zul je merken dat er op een naaktstrand minder gekeken wordt dan op een textielstrand.


 13. terug  home
   

 14. Hoe kan ik het beste aan het naturisme wennen?
  Als je voor het eerst op een naaktstrand of naturistencamping bent moet je erg wennen aan al die blote lijven. Zoek een rustig plekje uit waar niet te veel mensen zijn om je uit te kleden. Een gewenningsperiode neemt vaak niet meer dan vijf tot tien minuten in beslag. Die eerste tellen in je blootje kunnen een sensationeel gevoel niet onderdrukken en geeft je het gevoel dat je heel natuurlijk en vrij bent. Dit zijn heerlijke momenten die je iedere keer weer beleeft.
  Mensen die voor het eerst op een naaktstrand zijn houden wel eens een (bikini)broekje, string of zelfs een bikini/badpak aan onder het mom van 'aan het naturisme wennen'. De praktijk zal echter uitwijzen dat je veel sneller aan het naturisme went als je gewoon bloot bent. Hoe langer je wacht met het afleggen van dat laatste stukje textiel, hoe moeilijker dat wordt.
  Als je overigens niet bloot wilt zijn (ook niet na een gewenningsperiode) kun je je afvragen of je op een naturistenlocatie wel op je plaats bent. Bedenk dat het voor andere mensen ook moeilijker zal worden zich te ontkleden als er veel geklede mensen rondlopen die zogenaamd moeten 'wennen' en dat daardoor het naaktstrand kan degraderen tot een textielstrand. Het is niet onaannemelijk dat de gemeente daardoor kan besluiten het naaktstrand op te heffen of te sluiten.


 15. terug  home

   

 16. Ik zon en zwem graag in mijn blootje en heb respect voor anderen. Ben ik nu naturist?
  Nee, niet volgens de aloude definitie. Naturisme behelst meer dan je broek uittrekken en respect voor anderen tonen. Respect voor het lichaam middels een gezonde levensstijl, de natuur en voor anderen zijn binnen het naturisme belangrijke aspecten die bij nudisten nogal eens ontbreken. Zij vinden het enkel lekker om in hun blootje te zonnen en te zwemmen.


 17. terug  home
   

 18. Naturist of nudist?
  Dit is n van de meest voorkomende onderwerpen in de naturistenwereld. Heel veel discussies in naturistenfora op internet waren hier aan gewijd. Bijvoorbeeld waar je aan moet voldoen om jezelf naturist te mogen noemen en of de voorwaarden daarvoor in deze moderne tijden niet heel erg achterhaald zijn. Dergelijke discussies verdelen naturisten en nudisten in twee kampen. Tegenwoordig is het niet meer zo belangrijk wat je bent, als je je maar lekker voelt in je blootje. Deze website steunt beide stromingen. Of je je naturist of nudist wilt noemen moet een vrije keuze zijn, maar het kan nooit kwaad om kennis te nemen van de fundamenten van het oorspronkelijke naturisme. Dat maakt het makkelijker om een keuze te maken.


 19. terug   home
   

 20. Ik vind het heerlijk om in mijn blootje te lopen. Kan ik dat thuis ook doen?
  Natuurlijk, waarom niet? Waarom zou je het naturisme tot stranden, campings en terreinen beperken? Er zijn naturisten die thuis ook in hun blootje tv kijken, koken, afwassen, stofzuigen, slapen, het gras maaien, zonnen enz. Vooral in de zomer is het heerlijk om de kleding af te kunnen leggen, want dan heeft kleding immers geen functie. Zelf woon ik in een flat op de zesde etage en dan is het zalig als je alle kleding van je af kunt gooien zonder dat je erbij hoeft na te denken. Naturisten zetten in de winter de verwarming ook wel een graadje hoger om bloot te kunnen zijn, maar dat zijn uitzonderingen. Natuurlijk is het in je blootje lopen wel aan enkele regels gebonden (zie onder). Overigens is de factor 'natuur' bij indoor-naturisme niet aanwezig, waardoor gebruik van de term 'naturisme' is te betwisten.


 21. terug  home
   

 22. Hoe zit het met de landelijke acceptatie van naturisme?
  Naturisme is landelijk geaccepteerd, al blijven er wel regio's die naturisme scherp veroordelen zoals de Veluwe en Zuid-Limburg. De invloed van de kerk is daar nog enorm groot. Bloot vindt men nog altijd niet kunnen, terwijl wl om het hardst wordt geroepen dat we geschapen zijn naar God's evenbeeld en bloot in de Bijbelse context kennelijk wl wordt getolereerd. Zie verder bij religie.


 23. terug  home
   

 24. Hoe zit het met gluurders, swingers, pedofielen en andere ongewensten?
  Net als in de rest van de maatschappij komen randverschijnselen die door mensen in het onderwerp worden veroorzaakt ook binnen het naturisme voor. Vooral naaktstranden hebben hier nogal eens last van en worden in de praktijk gedegradeerd tot stranden die men liever links laat liggen. Voorbeeld hiervan is het Zilverstrand (Almere). In het slechtste geval kan de gemeente bij herhaalde overlast tot sluiting van het naaktstrand over gaan. In diverse fora op internet wordt dan ook terechte bezorgdheid uitgesproken en niet zelden opgeroepen om samen met gemeenten, waterschappen, beheerders, NFN en andere instanties naar een blijvende oplossing te zoeken. Een goed voorbeeld hiervan is de plas Engelgaarde tussen Meppel en Ruinerwold.
  Gluurders, swingers en pedofielen zullen sneller opvallen door hun afwijkend gedrag, dit wordt doorgaans ook door kinderen opgemerkt. Door de sociale controle op terreinen en campings zullen deze mensen snel worden verwijderd of worden verzocht de naturistische principes te eerbiedigen.


 25. terug  home
   

 26. Krijgen mannen last van een erectie en hoe wordt daar op gereageerd?
  Als mannen voor het eerst kennismaken met het naturisme kunnen erecties best aan de orde zijn. De huidige maatschappij heeft ons geleerd dat we opgewonden moeten worden bij het zien van een naakte vrouw. Het is de taak van het naturisme om nieuwkomers te leren dat elkaars naakte lichaam heel gewoon is en geenszins automatisch hoeft te leiden tot het krijgen van een erectie. Naturisten zullen niet zo krampachtig reageren als een man een erectie heeft (een erectie is per slot van rekening natuurlijk en heel normaal), maar eerder de persoon in kwestie de gelegenheid geven zijn denkpatronen bij te stellen. Een erectie is overigens voor nieuwkomers van korte duur: het is inherent aan het doorbreken van de textilistische oude recreatievorm, zijn omgangsvormen met de andere sekse en het integreren in het - voor hen - nieuwe naturisme. Geadviseerd wordt, als je een erectie vervelend vindt, om een handdoek over de penis te gooien, een koude douche te nemen, het water in te gaan of om op de buik te gaan liggen. Maar zoals gezegd: naturisten zullen mannelijke nieuwkomers natuurlijk beoordelen en benaderen.


 27. terug  home
   

 28. Ik ben een alleengaande man. Hoe groot is de kans dat ik word geweigerd?
  Die kans is klein. Er zijn nog enkele campings in Frankrijk die mannen alleen weigeren, maar die zijn te verwaarlozen. Alleengaanden waren in het verleden onderwerp van heftige discussies. In het verleden zijn er problemen geweest, waardoor sommige campings en terreinen gemakshalve alle alleengaande mannen weigerden. Dit was een situatie die binnen het naturisme uiteraard ongewenst was en veroorzaakte dan ook veel opschudding. Veel alleengaanden voelden zich hierdoor gediscrimineerd en de betrokken campings raakten nogal in opspraak. Tegenwoordig gaan campings hier veel volwassener mee om en is dit veel beter geregeld. Ook verenigingen zijn tegenwoordig veel soepeler dan vroeger. Alleengaanden die problemen veroorzaken worden op hun gedrag aangesproken en indien nodig verwijderd. Mocht u onverhoopt campings tegenkomen die een beleid als boven omschreven hanteren, dan raad ik u aan dit bij de NFN te melden. Stuur daarvoor een e-mail naar het federatiekantoor.


 29. terug  home
   

 30. De menstruatie: hoe lossen vrouwen dat op?
  Vrouwen die ongesteld zijn zullen doorgaans een slipje of een tampon dragen. In de praktijk levert dat weinig problemen op.


 31. terug  home
   

 32. Naturisme en religie: gaat dat samen?
  Naturisme en religie gaan uitstekend samen, maar er zijn mensen voor wie religie een sta-in-de-weg is voor het in de praktijk brengen van hun naturistische idealen en gevoelens. Er zijn naturisten die elke week trouw de kerk bezoeken. In de nieuwsgroep nl.naturisme werd aangetoond dat verscheidene EO-jongeren lid zijn van de JNFN, de jongerenorganisatie van de NFN. Aan de andere kant zijn er ook mensen (gereformeerden, hervormers, katholieken) die het naturisme en dat 'blote gedoe' scherp veroordelen en zelfs hun beklag doen bij lokale overheden, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de World Naked Bike Ride die op 12 juni 2004 in Apeldoorn werd verreden. Alleen al de voorbereidingen voor de WNBR zorgden voor veel commotie in lokale dagbladen en de Apeldoornse gemeenteraad: krampachtig werd geprobeerd om de ride door een verbod te verhinderen. Daags na de WNBR stond de Stentor vol met grievende reacties en werd pijnlijk duidelijk dat gelovigen niets begrepen van de doelstellingen van de ride. Er valt ze een zekere aversie of fobie voor het (door God geschapen) blote lichaam aan te rekenen en waar die vandaan komt is onduidelijk. Het lichaam is geschapen zoals het bedoeld is: bloot. In plaats hiervan uit te gaan houdt men vast aan de zondeval zoals die in de Bijbel is beschreven. Overigens staat in de Bijbel nergens dat je je zou moeten kleden. Je schamen voor je lichaam zoals gelovigen (van ons) willen is dus niet gebaseerd op de schepping, maar op feitelijke gebeurtenissen na de schepping, terwijl wl om het hardst wordt geroepen dat we geschapen zijn naar God's evenbeeld. Een veel gehoorde stelling binnen het naturisme is dan ook: als God had gewild dat we ons zouden moeten schamen zouden we wel met kleren aan zijn geboren.

 33. Heel veel informatie is te vinden op de site Gan Eden.

  terug  home
   

 34. Wat heeft naturisme met seks en erotiek te maken?
  Weinig! Veel mensen hebben de vervelende gewoonte naturisme constant met seks te verbinden, omdat seks nu eenmaal in naturistisch tenue beleefd wordt en het blote lijf in naturistische context vaak een erotische waarde wordt toegekend. Uiteraard is dit een absurde gedachte. Het blote lijf is niet mr erotisch dan in badkleding, hoogstens mooier. Sterker nog; in badkleding genereren meisjes vaak erecties bij jongens. Er gaan ook verhalen rond dat er op naturistenterreinen wel veel seksorgien zullen plaatsvinden. Ook dit vooroordeel moet met een krachtig "Nee!" worden ontkend. Op textielcampings en -terreinen worden normaliter dergelijke activiteiten toch ook niet gebezigd? Naturistencampings en -terreinen zijn daarop geen uitzondering. Op een textielstrand wordt het ook niet getolereerd dat mensen openlijk de liefde bedrijven, waarom zou dat op een naaktstrand anders zijn? Het naakte lichaam is mooi en misschien in veel gevallen wel seksueel/sensueel, maar daarbij wordt gepaste terughoudendheid in acht genomen om de ander daarmee niet te irriteren. Aan de andere kant zijn naturisten ook geen seksloze wezens (zie onder), maar associatie en onlosmakelijke verbondenheid van het een en ander dient vermeden te worden.


 35. terug  home

   

 36. Seks, hoe zit het daar mee?
  Zoals op een textielcamping komt seks uiteraard ook op een naturistenterrein of -camping voor, maar men waakt ervoor de ander daarmee niet te hinderen of te storen. Op textielcampings en -stranden wekt dit nogal eens irritaties op, omdat geen rekening wordt gehouden met bezwaren van anderen. Vooral drankmisbruik is (mede)veroorzaker van dit soort uitspattingen. Om te vrijen op naturistenterreinen worden de eigen kampeermiddelen gebruikt, of wordt een rustig en afgelegen plekje in de natuur opgezocht waar men zeker is van de nodige privacy. Op een naturistenterrein of -camping zal men niet de overdreven status aan seks toekennen die op textielcampings gebruikelijk is.


 37. terug  home

   

 38. Fotografie, hoe zit het daar mee?
  Fotografie is binnen het naturisme een gevoelig onderwerp en niet zonder reden. De angst die mensen hebben ten opzichte van fotografen is dat ze ongewild op foto's terecht zouden kunnen komen. U kunt wel raden wat er met die foto's zou kunnen gebeuren. Fotografen dienen voor het maken van foto's te allen tijde toestemming aan betrokkenen te vragen. Wanneer die toestemming niet gegeven wordt mogen er ook geen foto's worden gemaakt. Bedenk ook dat fotografen van telelenzen gebruik kunnen maken en zich verdekt zouden kunnen opstellen in de duinen en in de bosjes.
  Het maken van foto's van uw eigen kinderen voor uw familiealbum is natuurlijk altijd toegestaan. Pas echter op voor achterdochtige foto-ontwikkelaars in winkels en mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen naturisme en kinderporno. Deze zouden de foto's als pornografisch materiaal kunnen bestempelen waardoor aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoort met alle nare gevolgen van dien. Beter is het om uw foto's bij een bevriende of naturistische fotograaf te laten ontwikkelen of een digitale fotocamera te gebruiken. Foto's kunt u dan later op fotopapier afdrukken. Laat geen foto's op uw computer achter, maar brand ze op cd, of draai ze uit en plak ze in uw familiealbum.


 39. terug  home

   

 40. Is lichamelijk contact binnen het naturisme toegestaan?
  Ja. Daar heeft men net zoals in de textiele wereld geen moeite mee: een aanraking, een liefdevolle streling, een omhelzing of een zoen behoort tot de normale omgangsvormen en is overal toegestaan.


 41. terug  home